Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Seminarium / Warsztaty, undefined

Prezentacja prognoz indeksów bezpieczeństwa finansowego Financial Stress Index oraz Economic Sensitivity Index

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
ma przyjemność zaprosić na

 

PREZENTACJĘ
PROGNOZ
INDEKSÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

FINANCIAL STRESS INDEX
oraz
 ECONOMIC SENSITIVITY INDEX


 

 

piątek, 9 maja 2014, 14:30

 

dr. Maciej Krzak, Grzegorz Poniatowski, Katarzyna Wąsik

 

Blisko półtora roku temu CASE zainicjował pomysł opracowania dwóch indeksów bezpieczeństwa finansowego: Financial Stress Index (FSI) oraz Economic Sensitivity Index (ESI). Celem projektu było stworzenie narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji makroekonomicznej oraz stabilności finansowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  


Badanie stanowi kontynuację wysiłków na rzecz opracowania syntetycznych indeksów dla dwunastu krajów regionu. Analiza została przygotowana w oparciu o metodę Principal Component Analysis. Wskaźniki uwzględnione w prognozie zostały zbadane pod kątem zmienności zmiennych finansowych oraz makroekonomicznych. Ocena ex-post oraz silna korelacja poszczególnych wyników z poziomem wzrostu PKB oraz OECD Composite Leading Indicator skłoniła nas do zaprezentowania prognozy szerszej publiczności.  

Podczas seminarium nasi eksperci przedstawią prognozy dla FSI oraz ESI na lata 2014-2015 dla sześciu państw regionu: Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy oraz Polski.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań opublikowanymi w  CASE Network Report 117: Measuring financial stress and economic sensitivity in CEE countries.

 

** Spotkanie odbędzie się w j. angielskim **
*** Prosimy o potwierdzenie obecności do 8 maja 2014 r. ***