Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, finanse publiczne, Macroeconomics and macroeconomic policy

Planowanie finansowe

Opis projektu:

CASE był podwykonawcą projektu pt. Planowanie finansowe realizowanego przez Centrum im. Leontieffa w Petersburgu oraz Instytut Ekspercki w Moskwie na rzecz Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. Eskperci CASE przygotowali raport pt. Planowanie finansowania na poziomie lokalnym - doświadczenia polskie i międzynarodowe, w oparciu o który eksperci rosyjscy opracowali zasady planowania finansowania jednostek samorządu lokalnego w Rosji.