Monika Rębała

Communications Manager / mBank - CASE Seminars Coordinator

Monika Rębała jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej CASE, zarządzanie komunikacją zewnętrzną, wspólpracą z mediami, partnerstwami i sieciami zewnętrznymi, a także nadzorowanie publikacji i wydarzeń oraz rozwojem programu członkostwa korporacyjnego. Pełni również funkcję koordynatora seminariów i publikacji mBank-CASE.

Monika posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie dziennikarskie. Pisała m. in. na temat problemów globalnych, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i prawach człowieka. Robiła reportaże m.in. w Tanzanii, Etiopii, Kamerunie, Algierii, Izraelu, Jordanii, Egipcie i Turcji. Wraz z brytyjską organizacją Minority Rights Group przeprowadziła w 2011 r. w Kamerunie szkolenie dla afrykańskich organizacji pozarządowych nt. prowadzenia działań komunikacyjnych i współpracy z mediami. W 2016 r. otrzymała prestiżową nagrodę Innovation in Development Reporting Grant, przyznawaną przez European Journalism Centre. Jej artykuły i reportaże zostały opublikowane m.in. w El Pais, Deutsche Welle, RFI, Internazionale, Forbes Africa, New African Woman, Bistandsaktuelt, The Christian Science Monitor i Gazecie Wyborczej. Była również warszawską korespondentką Vox Pop, telewizyjnego magazynu o polityce europejskiej emitowanego na francusko-niemieckim kanale ARTE.

Monika Rębała posiada tytuły magistra stosunków międzynarodowych oraz historii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kierownik projektu: Vison Europe


Zaangażowanie projektu: kierownik