Europe, innowacje, konkurencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), sektory wysokich technologii, Studia i analizy, Trade, economic integration and globalization, transfer technologii, Unia Europejska

Konkurencyjność technologiczna MŚP z trzech działów przemysłu przetwórczego: silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE

Streszczenie

Celem opracowania jest prezentacja poziomu konkurencyjności technologicznej małych i średnich przedsiębiorstw z trzech branż przemysłu przetwórczego – produkcji mebli drewnianych, aparatury medycznej oraz tworzyw sztucznych – na tle przedsiebiorstw z Unii Europejskiej. Wskazuje ono koszty, korzyści, zagrożenia i szanse MŚP z tych branż w perspektywie wstapienia Polski do Unii Europejskiej. Prezentujemy ogólny obraz podnoszenia innowacyjnosci i poziomu technologicznego polskich firm oraz sektora MŚP, a nastepnie bardziej szczegółową analizę ekonomiczno-finansową tego sektora w trzech omawianych branżach. Analizujemy także konkurencyjność polskich MŚP w tych branżach ze szczególnym uwzglednieniem ich poziomu technologicznego oraz otoczenia instytucjonalnego. Wreszcie, omawiamy w skrócie unijne programy i zródła finansowania, po które polscy przedsiębiorcy mogą siegnąć w celu zmniejszenia dystansu pomiedzy swoimi firmami a konkurentami z UE.