01 Cze 2002 - 01 Cze 2002

Konferencja nt. prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i reformy przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Kosowie

W dn. 28-29 czerwca 2002 roku Ewa Balcerowicz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji na temat prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i reformy przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Kosowie. Zorganizowana przez kosowarski NGO RIINVEST (Institute for Development Research) dwudniowa konferencja zgromadziła blisko 200 osób reprezentujących kosowarski rząd oraz UNMIK, przedstawicieli organizacji międzynarodowych - donorów, lokalnych NGO, dyrektorów przedsiębiorstw, dziennikarzy oraz ekonomistów z innych krajów. Ewa Balcerowicz wystąpiła w sesji zamykającej konferencję.