Jan Svejnar

Member of the CASE Advisory Council

Jan Švejnar jest dyrektorem Centrum Globalnego Zarządzania Gospodarczego i profesorem spraw międzynarodowych i publicznych na Uniwersytecie Columbia. Jest także założycielem i prezesem CERGE-EI w Pradze.