Data i lokalizacja:
10:00
21 Listopad 2017
Seminarium / Warsztaty

Jak skutecznie wspierać inwestycje w efektywność energetyczną polskich domów? Nowe źródła finansowania modernizacji

W trakcie seminarium organizowanego przez CASE, Sandbag i Instytut Ekonomii Środowiska omówione zostaną alternatywne metody finansowania wydajności energetycznej oraz stopnia, w jakim mogłyby one pozytywnie wpłynąć na dynamikę polskiej gospodarki, w szczególności na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

Zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach jest poważnym problemem. Inwestycje w efektywność energetyczną budynków, a zwłaszcza domów wolnostojących, stanowią niezwykle ważny element walki z tym zjawiskiem. Skuteczniejsza izolacja domów mogłaby nie tylko zmniejszyć zużycie paliw oraz wysokość rachunków, ale również polepszyć jakość powietrza. Poprzednie programy wsparcia nie rozwiązały kluczowych problemów efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, które prowadzą do problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.

Celem seminarium jest prezentacja najlepszych praktyk w zakresie wspierania modernizacji budynków w Europie oraz dyskusja o tym, które z nich mogłyby zostać wprowadzone w Polsce. Prelegenci z Polski i zagranicy zaprezentują nowe możliwości finansowania w Unii Europejskiej na lata 2021-2030, zwracając szczególną uwagę na następujące źródła finansowania:

  • EuroPACE: mechanizm finansowania urządzeń energooszczędnych w gospodarstwach domowych bez udziału środków publicznych, wzorowany na opracowanym w USA programie PACE;
  • Możliwości finansowania modernizacji energetycznej pochodzące z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS;
  • Wprowadzenie elementów handlu emisjami do rozporządzenia dotyczącego sektorów nie-ETS (Effort Sharing Regulation) w celu finansowania inwestycji w wydajność energetyczną.

 

Udział w seminarium wyłącznie na zaproszenie organizatora.