Europe, GOW, IBR, Inne, innowacje, integracja, Macroeconomics and macroeconomic policy, NSI, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Trade, economic integration and globalization, transfer technologii, UE, Unia Europejska

Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy

Streszczenie

Raport przedstawia bardzo szeroki obraz stanu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce na tle innych krajów OECD (w szczególności członków Unii Europejskiej). Uwzględnia aspekty takie jak: potencjał innowacyjny sektora przedsiębiorstw oraz sektora naukowo-badawczego, system edukacji oraz otoczenie instytucjonalne i infrastrukturalne (w tym telekomunikacja i ochrona praw własności intelektualnej). Chociaż okres transformacji w Polsce przyniósł wiele zmian pozytywnych, polska gospodarka charakteryzuje się zbyt niskim poziomem innowacyjności nie tylko na tle „piętnastki” starych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również nowych członków. Pilnie potrzebne są działania w zakresie wydatków na działalność badawczo-rozwojową (gdzie trend w ostatnich latach jest negatywny) oraz edukacji i telekomunikacji. Prace merytoryczne nad raportem zakończono w maju 2004 r.