01 Wrz 2002 - 01 Sty 2003

Innowacyjność polskiej gospodarki, propagowanie, uświadamianie i edukowanie w zakresie problematyki rozwoju innowacyjności

 

Opis projektu:

Był to projekt edukacyjny, w ramach ktorego zorganizowano cykl seminariów poświęconych różnym aspektom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Głównym zadaniem seminariów było propagowanie wiedzy z tego zakresu oraz stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej oraz przemysłu. Tematyką poszczególnych spotkań były:

  • Działalność badawczo-rozwojowa w koncernach międzynarodowych i spółkach rodzimego kapitału w Polsce
  • Finansowanie innowacyjnych MSP: Czy pieniądze i innowacyjne idee spotykają się w Polsce?
  • Ochrona praw własności intelektualnej: Czy obecny stan prawny w Polsce pobudza innowacje, czy też je hamuje?
  • Stymulowanie napływu inwestycji do sektorów wysokich technologii

Cykl seminariów objęło honorowym patronatem Ministerstwo Gospodarki. Patronem medialnym i współorganizatorem seminariów był dziennik "Rzeczpospolita". Program poszczególnych spotkań oraz wystąpienia panelistów znaleźć można na stronie www.rp.pl/case-seminarium

 

Sponsor:

NBP