banki, Europe, Financial sector, inflacja, Macroeconomics and macroeconomic policy, Publikacje zewnętrzne, sektor bankowy, stopy procentowe

Inflacja bazowa

Książkę można nabyć w księgarni internetowej lub w siedzibie CeDeWu Sp. z o.o.: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49; tel.: (22) 63 00 645; tel./fax: (22) 63 00 646; e-mail: cedewu@cedewu.pl
Książka jest także dostępna w księgarniach ekonomicznych.