Data i lokalizacja:
15:00
07 Listopada 2019
Centrala mBank
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Seminarium mBank – CASE

163. seminarium mBank-CASE: Estoński CIT - lekcja dla Polski?

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


163. seminarium mBank – CASE

 

pt. Estoński CIT - lekcja dla Polski?

 

Prelegenci:

Dmitri Jegorov - Ministerstwo Finansów, Estonia

Dr Anna Leszczyłowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aleksander Łożykowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Seminarium odbędzie się 7 listopada 2019 r. w godz. 15:00–17:00
w siedzibie mBanku, sala nr 5.3, V p., przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

 

 Seminarium odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. angielski.

 

O seminarium:

Estonia słynie z powszechnej cyfryzacji, Skype’a, nowoczesnej administracji i największego na świecie odsetka osób o niebieskich oczach. Zainteresowani tematyką podatkową wiedzą natomiast, że Estonia ma najbardziej przyjazny system podatkowy w Europie (podczas gdy Polska zajmuje przedostatnie, 35 miejsce) i jest też znana z pionierskiego podejścia do opodatkowania dochodów osób prawnych. Od 2000 r. estońscy podatnicy CIT nie płacą podatku od zysków dopóty, dopóki nie dokonają ich wypłaty. Podejście to w założeniu powinno ułatwić dostęp do kapitału, rozpalić inwestycje przedsiębiorstw i przyczynić się do wyższego wzrostu gospodarczego. Czy te i inne pozytywne skutki są jednak rzeczywiście zauważalne w Estonii? Czy inne państwa poszły śladami tego kraju? Czy odroczenie płatności podatku dochodowego byłoby możliwe i korzystne dla Polski? Jak wypłynęłoby to na dochody z opodatkowania zysków przedsiębiorstw?  Czy Polska zostałaby rajem podatkowym w opinii inwestorów?  Czy system estoński ogranicza unikanie i uchylanie się od opodatkowania, czy wręcz przeciwnie? Czy taki system jest sprawiedliwy? Czy możliwe są rozwiązania pośrednie, które połączą zalety lub ograniczą wady klasycznego i estońskiego modelu opodatkowania dochodów? Zagadnienia te zostaną poruszone podczas seminarium mBank-CASE przez zastępcę sekretarza generalnego Ministerstwa Finansów Estonii Dimitrija Jegorova, który kieruje polityką podatkowo-celną kraju. Wypowiedź gościa uzupełnią dr Anna Leszczyłowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Aleksander Łożykowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Zarejestruj się na seminarium

 

Dmitri Jegorov  od sierpnia 2014 r. jest zastępcą sekretarza generalnego ds. polityki podatkowej i celnej w estońskim Ministerstwie Finansów, gdzie nadzoruje pracę departamentów polityki podatkowej oraz polityki celnej i akcyzowej oraz odpowiada za współpracę między ministerstwem a administracją podatkową. Przed podjęciem pracy w ministerstwie, przez prawie dekadę pracował w estońskiej administracji podatkowej, a następnie po połączeniu tych dwóch jednostek w jedną instytucję, w komisji ds. podatków i ceł. Zajmował tam różne stanowiska, od kierownika działu podatków bezpośrednich do zastępcy dyrektora generalnego ds. kluczowych procesów, zajmując się zarówno sprawami podatkowymi, jak i celnymi. Przed dołączeniem do służby cywilnej pracował jako konsultant ds. finansów korporacyjnych w KPMG.  Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Tartu w Estonii. Podjął również studia doktoranckie w Norwegian School of Economics NHH w Bergen, gdzie skupił się na badaniu postaw i reakcji podatników w odniesieniu do podatków celowych.

Dr Anna Leszczyłowska jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę doktorską z obroniła na Universität Potsdam w trybie co tutelle. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. wpływu podatku dochodowego na decyzje przedsiębiorców oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego. W badaniach wykorzystuje podejście empiryczne i mikrosymulacyjne. Jest autorką publikacji naukowych, w tym monografii „Współczesne koncepcje podatku dochodowego” (PWE, 2014). Prowadziła wykłady na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i odbyła staż naukowy na Georg-August Universität Göttingen. Jest stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Narodowego Centrum Nauki.

Aleksander Łożykowski, radca prawny, pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert w Departamencie Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zajmuje się badaniami nad systemem podatkowym, w szczególności analizą prawno-porównawczą, strategią podatkową i ekonomiczną analizą prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w międzynarodowych kancelariach prawniczych, zajmując się doradztwem prawnym i regulacyjnym na rzecz największych instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym.

 

 

Zdjęcie: Pixabay