date and location:
24 June 2021
mBank - CASE Seminars

INVITATION to the 170th mBank-CASE seminar: The Polish Deal: The economic consequences of the proposed new tax system

This event will be held in Polish.

 

 mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


170. seminarium mBank – CASE:

 

Polski  Ład: Gospodarcze skutki proponowanych zmian w systemie podatkowym 

 

Wystąpienia:

Marek Skawiński i Łukasz Czernicki, Ministerstwo Finansów Założenia reformy klina podatkowo-składkowego w Polskim Ładzie


Dr hab. Michał Myck, dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) - Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie – konsekwencje i możliwe modyfikacje

Prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawcy RP - Czy zmiany podatkowe Polskiego Ładu zachęcą firmy do inwestowania?
 
Prof. Joanna Tyrowicz,  Uniwersytet Warszawski - Historycznie i perspektywicznie o ubóstwie osób w wieku emerytalnym w Polsce

 

Seminarium odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek),

w godz. 16:30 - 18:00.

 

Spotkanie odbędzie się wyłącznie ONLINE.

 

Zarejestruj się

 

Po zarejestrowaniu się, możesz dodać wydarzenie do swojego kalendarza:

 

Dodaj do kalendarza

 

O seminarium:

170. seminarium mBank-CASE będzie poświęcone analizie gospodarczych skutków zmian w systemie podatkowym zaproponowanych w rządowym programie „Polski Ład”. O ocenę wpływu zmian w systemie podatkowym na zatrudnienie, stabilność gospodarki oraz wzrost gospodarczy poprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Finansów: Marka Skawińskiego, dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej i Łukasza Czernickiego, głównego ekonomistę MF.

Dr hab. Michał Myck z CenEA, który stwierdza, że „Polski Ład” nie odnosi się do kilku ważnych wyzwań w kwestii porządkowania systemu podatkowego, a ogłoszone rozwiązania obejmują elementy w zadziwiający sposób go komplikujące, przedstawi możliwe konsekwencje proponowanych rozwiązań podatkowych. Zaproponuje także jak schemat zawarty w „Polskim Ładzie”  można zmienić, by wykorzystać szansę, jaką tak duża reforma stwarza na to, by system jako całość był bardziej przejrzysty i spójny.  Prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawcy RP, zajmie się kwestią, czy i w jakim stopniu zapowiadane w programie „Polski Ład” reformy są spójne z jego celami.   Przedsiębiorcy od lat oczekiwali na reformę klina podatkowego, która będzie sprzyjała legalnemu zatrudnieniu oraz inwestycjom. Czy zmiany systemu podatkowego zapisane w „Polskim Ładzie” dadzą pozytywny impuls rozwojowy i czy będą sprzyjać inwestycjom prywatnym? Prof. Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu zaprezentuje jak zmiany wprowadzone przez  „Polski Ład” wpłyną na sytuację  osób w wieku emerytalnym.

Prelegenci:

Marek Skawiński – ukończył Szkołę Główną Handlową. Od 2015 roku związany jest z Ministerstwem Finansów (MF). Kierownik projektu łączącego dane administracyjne PIT-ZUS oraz ich użycie w mikrosymulacjach, współautor opracowania pt. "Wybrane aspekty systemu podatkowo-składkowego na podstawie danych administracyjnych 2017", wydanego przez Ministerstwo Finansów. Od października 2020 roku jest dyrektorem Departamentu Polityki Makroekonomicznej MF.

Łukasz Czernicki pełni funkcję głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów od kwietnie 2020 r. Wcześniej związany był z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. stał na czele Zespołu Strategii. Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie w Poczdamie, ukończył studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Michał Myck jest dyrektorem i członkiem Zarządu CenEA. Wcześniej pracował w Institute for Fiscal Studies w Londynie (1999–2004) i w DIW-Berlin (2005–2013). Ukończył studia na Uniwersytecie Oxfordzkim (1997, 1999) i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu procesu habilitacyjnego na Freie Universität Berlin jest obecnie afiliowany jako ‘Privatdozent’ na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Jego badania koncentrują się na modelowaniu zachowań na rynku pracy, zależności między zatrudnieniem i zdrowiem oraz strukturze systemu podatków i świadczeń. Publikował między innymi w American Economic Journal – Economic Policy, Journal of Health Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Social Science and Medicine, Labour Economics oraz Economics of Transition and Institutional Change.

Paweł Wojciechowski w latach 2006-2020 był ministrem finansów, wiceministrem  spraw zagranicznych, ambasadorem Polski przy OECD, prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i głównym ekonomistą ZUS. W latach 1990-2005 był prezesem zarządu PTE Allianz Polska S.A. i TFI Atut S.A., dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. Wcześniej pracował w KPMG, UNDP oraz Centrum Studiów Regionalnych w Cleveland, Ohio, U.S. Absolwent ekonomii John Carroll University. Studia doktoranckie ukończył w Case Western Reserve University, doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych PAN. Wykładał na uniwersytetach Harvarda, John Carroll i Koźmińskiego. Obecnie jest profesorem we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie.

Joanna Tyrowicz jest związana z Uniwersytetem Warszawskim oraz FAME|GRAPE i IZA. Profesurę z ekonomii uzyskała w 2019 roku, tytuł doktora nadał Uniwersytet Warszawski w roku 2006. Ukończyła także studia na Katholike Universiteit Leuven. W latach 2007-2017 pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i gospodarstw domowych. Współpracowała także z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Rok 2009 spędziła jako Fulbright Scholar na Columbia University, a rok 2010 jako Mellon Fellow w Netherlands Institute for Advanced Studies. Jej książka habilitacyjna “Histereza bezrobocia w Polsce” zdobyła nagrodę im. Lipińskiego dla najlepszej książki roku nadawaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.