Konferencja kończąca projekt V4DevCo: Involving V4 actors in EU development cooperation: prospects, opportunities, and challenges (online & in person conference)

Konferencja jest wydarzeniem kończącym projekt V4DevCo, którego celem jest zwrócenie uwagi na niewystarczający poziom zaangażowania organizacji pozarządowych z V4 w unijną współpracę na rzecz rozwoju. W konferencji udział wezmą autorzy Przewodnika V4DevCo, który prezentuje m.in. analizę aktualnej sytuacji i problemów w obszarze NGDOs z Grupy oraz udział podmiotów w unijnych programach finansowania rozwoju. Przewodnik zawiera także zalecenia, jak problemy te przezwyciężyć.

W konferencji udział weźmą międzynarodowi eksperci ds. współpracy rozwojowej, decydenci, członkowie środowisk akademickich, businessowych oraz przedstawiciele opinii publicznej z krajów V4.

Data: 25 maja 2023, godz. 10:00-13:00
Miejsce: Clarion Congress Hotel Bratislava & ZOOM

Konferencja w języku angielskim

 


Agenda spotkania:
● Prezentacja Przewodnika V4DevCo
● I Panel dyskusyjny: Szanse i wyzwania, wynikające z zaangażowania państw Grupy V4 w unijną współpracę na rzecz rozwoju z partnerskimi państwami Afryki 
● II Panel dyskusyjny: Unijna wspołpraca na rzecz rozwoju z Ukrainą - rola pozarządowych organizacji z Grupy V4 

 
 

W razie pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z orgaizatorami: juraj.jando@ambrela.org lub daniel.kaba@ambrela.org

Konferencja jest elementem działań w projekcie V4DevCo - Trialog V4 o współpracy w zakresie rozwoju: wzmacnianie synergii, współdzielenie dobrych praktyk, współfinansowanym przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Grantów Wyszehradzkich, pochodzących z Funduszu Wyszehradzkiego. Jego misją jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Centralnej.