29 Jun 2020

CASE is seeking a quantitative economist

CASE is currently seeking a quantitative economist, with experience in computable general equilibrium (CGE) programming, ideally one who is experienced in the GAMS software as well as existing modelling frameworks (eg. CGEBox, GTAP, CAPRI). The main responsibility of the economist will be to support the computable general equilibrium  modelling tasks analysis in H2020 BATModel project. In addition, the person will be involved in other project activities performed by CASE, in particular the ones related to research in macroeconomics and international trade. The project-related assignment is to be carried out between September 2020 and August 2024 for four years.

Main Tasks

 • Updating/upgrading CGE model/s
 • Introduction of economic concepts into CGE frameworks
 • Participation in various econometric analysis exercises as well as data processing
 • Report co-writing in projects
 • Supporting proposal preparations for European institutions and other public and private clients
 • Contributing to daily CASE activities (writing policy briefs, participating in meetings with clients, participating in CASE dissemination activities)

Requirements

 • Experience in computable general equilibrium programming
 • Familiarity with GAMS software and potentially also other numerical optimization packages
 • Experience in using econometric software (Stata/R or both)
 • Working knowledge of English
 • Minimum experience in research projects
 • Strong attention to detail and accountability

Preferred Qualifications

Familiarity with the computable general equilibrium models is preferred, though candidates with experience with partial equilibrium models will also be considered. Experience with models comparable to CGEBox, GTAP or CAPRI would be an asset. The candidate should be able to work in close coordination with other members of the responsible team to support project activities.

 

Candidates are requested to send their CV and cover letter to jobs@case-research.eu by July 12, 2020.

 

Administratorem danych jest CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa („CASE”; adres: Al. Jana Pawła II 61 lok. 212, 01-031 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez CASE, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności w CASE prosimy kierować pod adres: case@case-research.eu.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

W celu zachowania Twojego CV w bazie CASE i wzięcia udziału  w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CASE moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”