Zmiany we władzach statutowych CASE

W dniu 22 października 2008 r. Rada Fundacji CASE przyjęła rezygnację Małgorzaty Jakubiak z funkcji V-Prezesa Zarządu z dniem 31 października 2008 r. w związku z podjęciem przez nią pracy w Komisji Europejskiej (Biuro Głównego Ekonomisty Dyrekcji Generalnej ds. Handlu). Rada Fundacji powołała na nowego V-Prezesa Zarządu Sebastiena Leclef, dotychczasowego pracownika zespołu ds. planowania i realizacji projektów badawczych i pomocy technicznej CASE. Sebastien obejmie tę funkcję z dniem 1 listopada 2008 r.

Jednocześnie Rada Fundacji dokooptowała do swego składu na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2013 r. Jamesa Cabota, b. V-Prezesa Zarządu CASE w latach 2006-2008, odpowiedzialnego wówczas za rozwój działalności CASE w obszarze pomocy rozwojowej oraz komunikacji zewnętrznej.

Rada dokooptowała również do składu Rady Naukowej Fundacji (na okres do końca bieżącej kadencji tego organu, tj. 30 czerwca 2010 r.) dr Susan Schadler, b. wieloletniego pracownika Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 1999-2007 V-Dyrektora Departamentu Europejskiego MFW, autora wielu publikacji na temat tzw. rynków wschodzących i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.