Zeszyt mBank-CASE Nr 162 "Unia Europejska: stan i perspektywy"

Pojawiło się mnóstwo błyskotliwych przepowiedni co do przyszłości Unii i całej naszej planety po pandemii. Ja uważam, że Europa, w swoim stylu, wyciągnie z kryzysu wnioski pragmatyczne, a nie rewolucyjne, takie, które pozwolą nadal cieszyć się Europą bez granic. Bruksela demonstruje swoją użyteczność; reaguje sprawnie i elastycznie. Po pierwsze, wbrew kłamliwym wypowiedziom członków polskiego rządu, Unia Europejska już w styczniu 2021 roku ostrzegała o zagrożeniach. Po drugie, już w połowie marca były gotowe unijne programy pomocowe, czyli wcześniej niż tzw. tarcze rządu PiS. Wnioskiem z kryzysu będzie wzmocnienie wszelkich profilaktycznych mechanizmów, które pozwalają rozpoznać zagrożenie i reagować w potrzebie. Programy badawcze będą w większym stopniu przekierowane na diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych. Europa uzyska większą samowystarczalność w zakresie sprzętu medycznego i lekarstw, a Unia - większe kompetencje w zakresie służby zdrowia, dotąd powierzonej państwom członkowskim. Wieloletni budżet na lata 2021-27 musi zostać przebudowany, by priorytet Zielonego Ładu uzupełnić o programy stymulujące gospodarkę. W ten sposób do łaski mogą wrócić fundusze strukturalne, które mają największy efekt mnożnikowy dla inwestycji i rynku pracy. Więc znowu: uzupełnienia, jako wnioski z kryzysu, a nie wymyślanie Unii na nowo." - dr Janusz Lewandowski pisze w najnowszym Zeszycie mBank-CASE pt. "Unia Europejska: stan i perspektywy".

 

czytaj / pobierz Zeszyt