25 Wrz 2018

Zaproszenie na spotkanie nt. Nowego Jedwabnego Szlaku

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach prowadzonego przez nas projektu dotyczącego strategii krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów w świetle chińskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (Belt And Road Initiative – BRI).

 

Spotkanie odbędzie się

28 września 2018 roku w godzinach 10:00 – 12:00

w siedzibie fundacji CASE przy al. Jana Pawła II 61/212

 

Podczas spotkania zaprezentujemy wstępne wyniki badania i zaprosimy gości do dyskusji nt. szans i wyzwań jakie BRI niesie dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z przedstawicielami firm i ekspertami współpracującymi z Chinami zastanowimy się nad poniższymi kwestiami:

  • Rola i szanse polskich firm w chińskich projektach infrastrukturalnych w Polsce i Europie
  • Możliwości i zagrożenia jakie mogą napotkać firmy w wyniku wdrożenia inicjatywy „Pasa i Szlaku” w kontekście regionalnym i globalnym

Spotkanie będzie idealną platformą do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów. Państwa uwagi będą także uwzględnione w naszej analizie dla europejskich firm oraz decydentów UE za pośrednictwem rządu Austrii, który sprawuje prezydencję w Radzie UE do grudnia 2018 r.

Spotkanie jest częścią wieloetapowego projektu, którego celem jest wypracowanie rekomendacji opierających się o wspólną wiedzę i doświadczenia, by lepiej zrozumieć chińską inicjatywę i oszacować, jakie stoją za nią możliwości. Projekt prowadzą wspólnie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), WeBuildEurope z Wiednia oraz Center for European Perspective (CEP) z Lublany i Belgradu.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu mailowo: magdalena.rybicka@case-research.eu.