banki, EBC, Euro, Europe, Financial sector, kryzys finansowy, UE

Wywiad Charlesa W. Calomirisa, gościa 128 seminarium BRE-Bank CASE, dla Rzeczpospolitej

W wywiadzie dla Rzeczpospolitej gość 128 seminarium BRE-Bank CASE, Profesor Charles W. Calomiris, mówi m.in. dlaczego uważa, że system finansowy Zachodu jest dziś bezpieczniejszy niż w 2008 roku, dlaczego francuski system bankowy budzi jego podejrzenia oraz o nierównym traktowaniu poszczególnych członków Unii Europejskiej przez Europejski Bank Centralny.

Cały wywiad przeczytać można na stronie internetowej Rzeczpospolitej: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1055370-Europa-odsuwa-problemy.html?p=1

Profesor Charles W. Calomiris jest wybitnym teoretykiem i historykiem finansów, bankowości i polityki monetarnej, Profesorem Columbia University Graduate School of Business oraz Research Associate amerykańskiego Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (NBER), a w przeszłości m.in współpracownikiem think-tanku Council on Foreign Relations oraz członkiem komisji doradzającej rządowi Stanów Zjednoczonych w sprawie reformy MFW, Banku Światowego i regionalnych banków rozwoju oraz WTO.