CEE, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, EU, EU integration, EU Neighbourhood, Europe, Trade, economic integration and globalization

Współpraca pomiędzy UE a nieczłonkowskimi państwami ościennymi: reguła zmiennej wzajemności

Od początku istnienia Unia Europejska (UE) starała się zacieśniać relacje polityczne i gospodarcze z państwami spoza ugrupowania. Próbując wyjść naprzeciw potrzebom oraz obawom partnerów (gównie w zakresie ograniczeń suwerenności wynikających z potrzeb harmonizacji), Unia oferuje szeroki wachlarz modeli współpracy oraz rozwiązań prawnych. UE nigdy nie zmuszała żadnego z państw do przystąpienia do swoich struktur ani do podpisania umów stowarzyszeniowych lub porozumień o strefie wolnego handlu. Doświadczenia tej organizacji w budowaniu kompleksowej i elastycznej sieci politycznych i gospodarczych powiązań z krajami niezrzeszonymi mogą okazać się użyteczne dla innych ugrupowań integracyjnych.
 

Celem opracowania jest dokonanie analizy współpracy Unii Europejskiej z krajami, które nie są jej członkami. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów z jednej strony inicjowane jest przez grupę państw zainteresowanych nawiązaniem bliższych relacji z UE oraz samym procesem integracji (czy to ze względu na perspektywę członkostwa czy ze względu na to, że w ich ocenie Unia jest ważnym partnerem gospodarczym oraz politycznym). Z drugiej zaś, motorem tego procesu jest sama UE, która postrzega współpracę jako sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej.

 

Publikację autorstwa Marka Dąbrowskiego można pobrać tutaj.

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ