Nauka:
  • Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
  • Zarządzanie NGO (studia magisterskie), Uniwersytet Stanowy Grand Valley, USA
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia licencjackie), Uniwersytet Glamorgan, Wielka Brytania
Języki:

angielski (biegły), polski (ojczysty), hiszpański (dobry), niemiecki (podstawowy)

Wojciech Solak

Kierownik Projektu

Koordynator projektów

Wojciech Solak pracuje w CASE jako kierownik projektów od listopada 2011, skupiając się głównie na polskich projektach. Do jego podstawowych obowiązków należy przeprowadzanie procesu aplikacji (przygotowywanie wniosków, koordynowanie pracy ekspertów, opracowywanie budżetu), nadzorowanie implementacji projektu oraz dopełnianie formalności związanych z końcowym raportowaniem. Wojciech jest również zaangażowany w wspieranie projektów międzynarodowych (projekty europejskie, projekty Banku Światowego itd.). Prywatnie Wojciech interesuje się polityką europejską oraz kwestiami związanymi z pomocą dla krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 


Zaangażowanie projektu: kierownik