01 Lis 2021 - 01 Cze 2022

Wsparcie krajów Grupy Wyszehradzkiej w promowaniu Wspólnego Regionalnego Rynku WB6 (Zachodni Bałkany i Chorwacja): wspólny rynek dla odbudowy po pandemii COVID-19.

Główne założenia projektu skupiały się na wymianie doświadczeń, transferze wiedzy oraz rekomendacjach dotyczących dalszej integracji gospodarczej w regionie WB6, wykorzystując doświadczenia i sukcesy Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA) i Grupy Wyszehradzkiej po integracji z jednolitym rynkiem UE. Projekt zakładał stworzenie materiałów (e-booka i filmu) oraz zorganizowanie wydarzeń (konferencji, okrągłych stołów, webinariów, wykładów), które poświęcone będą tematowi różnic w współpracy gospodarczej przed i po wejściu do UE, jak również przyśpieszeniu procesu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania współpracy gospodarczej między krajami V4 a WB6 w okresie po pandemii COVID-19.

Sponsor projektu: Fundusz Wyszehradzki 

Lider projektu: Montenegrin Pan-European Union (Montenegro)

Partnerzy: CASE - Center for Social and Economic Research (Poland), Union of the Robert Schuman Institute for Developing Democracy in Central-Eastern Europe (Hungary), Institute for Politics and Society (Czechia), Macro-Economic and Social Analyses 10 (Slovakia), Albanian Center for Economic Research (Albania), Foreign Policy Initiative BH (Bosnia and Herzegovina), FINANCE THINK – Economic, Research and Policy Institute (North Macedonia), Center for Foreign Policy (Serbia), Riinvest Institute for Development Research (Kosovo)