CASE szkoli cudzoziemców z konsekwencji pracy w szarej strefie

CASE wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej rozpoczęło dziś w Warszawie pierwsze szkolenie skierowane do cudzoziemców, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy nt. legalnego zatrudnienia w Polsce i konsekwencji pracy nierejestrowanej. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu szkoleń, realizowanych w fazie testowej projektu Sza-WER.

Pierwsza część szkoleń, prowadzonych wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy – Komendą Główną odbyła się 22 i 23 października w Dobieszkowie pod Łodzią. Wzięło w nich udział 20 młodych osób, które na co dzień uczą się w tamtejszym Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Kolejnymi grupami objętymi wsparciem będą oprócz cudzoziemców, bezrobotni oraz pracodawcy. Tematyka wszystkich szkoleń skoncentrowana będzie wokół zagadnień związanych z legalnym zatrudnieniem i zagrożeniami oraz konsekwencjami pracy w szarej strefie.

Celem projektu Sza-WER jest podniesienie poziomu wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w szarej strefie dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań. Projekt w części szkoleniowej realizowany jest przez CASE w partnerstwie z Ochotniczymi Hufcami Pracy – Komendą Główną, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.