Starzejąca się Europa: Gdzie najbardziej rosną koszty produkcji?

“Róźnice w strukturze rynku pracy pomiędzy nowymi krajami członkowskimi UE (także krajami kandydującymi do Unii) a krajami UE-15 sprawiają, że te ostatnie doświadczą w najbliższym czasie wyższych niż przeciętne kosztów produkcji, wywołanych starzeniem się społeczeństw". Powyższą hipotezę bada Mateusz Walewski w najnowszym zeszycie z serii CASE Network Studies and Analysis, zatytułowanym

Analysis of cross-country differences in the shape of the age-wage relationship with an attempt to tackle age-productivity differences within the EU.” Starzenie się ludności w Europie postępuje, przesuwana jest w górę granica wieku emerytalnego, stąd związek pomiędzy wiekiem a produktywnością staje się kwestią kluczową. Oba procesy: starzenia się ludności i coraz późniejszego odchodzenia pracowników na emeryturę sprawia, że średni poziom produktywności w Europie spada, wpływając na spadek konkurencyjności europejskiej gospodarki. Czy są różnice w produktywności tej grupy pracowników w nowych krajach członkowskich i w krajach "starej" Unii? Zapraszamy do lektury najnowszego zeszytu Mateusza Walewskiego w serii CASE Network Studies and Analysis.