Advisory, Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Macroeconomics and macroeconomic policy, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, prywatyzacja, Rosja, Trade, economic integration and globalization, transformacja, Ukraina

Seminarium dla białoruskich, litewskich, rosyjskich i ukraińskich dziennikarzy

O projekcie:

Od 8 do 13 października 2000 r. German-Polish Society for Eastern Europe e. V. we współpracy z CASE zorganizowało seminarium dla dziennikarzy białoruskich, litewskich, rosyjskich i ukraińskich. Wykłady ekspertów CASE, odpowiedzialnych za merytoryczną część tego przedsięwzięcia, dotyczyły "Prywatyzacji dużych przedsiębiorstw w krajach przechodzących transformację ekonomiczną" (Piotr Kozarzewski), "Finansów publicznych" (Anna Myślińska), "Roli małych przedsiębiorstw w transformacji ekonomicznej i barier dla ich rozwoju" (Ewa Balcerowicz) oraz "Unii celnej pomiędzy Rosją, Białorusią, Kirgistanem i Kazachstanem" (Jacek Cukrowski).