Europe, Financial sector, Global/Multiregional, kryzys finansowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, pogoń za rentą, Polska, prywatyzacja

Rola państwa w gospodarce oraz zarządzanie kryzysem – Drugie Warsztaty Doktorantów z Europy Centralnej na Węgrzech

Rosnący udział państwa w gospodarce zwykło postrzegać się jako sposób na walkę z kryzysem finansowym. Jednakże w wielu krajach, w tym także w Polsce, zjawisko to związane jest nie tyle ze spowolnieniem gospodarczym, lecz z rosnącą aktywnością grup poszukujących renty – mówił dr hab. Piotr Kozarzewski podczas Drugich Warsztatów Doktorantów z Europy Centralnej.  Konferencja miała miejsce w dniach 20-21 marca 2014 r. w Segedynie na Węgrzech. Badacze z Polski, Węgier i Rumuni mieli szansę wziąć udział w szeregu wykładów i debat dotyczących zmieniającej się roli państwa w gospodarce, a także kwestii zarządzania kryzysem.


Dr hab. Piotr Kozarzewski, członek Rady Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, wystąpił jako jeden z trzech głównych prelegentów. W swojej prezentacji „Prywatyzacja w cieniu etatyzmu” omówił trendy występujące w dziedzinie stosunków własnościowych oraz zmiany siły wpływu państwa na gospodarkę. W 2012 roku w Polsce udział sektora kontrolowanego przez państwo w PKB wyniósł ok. 15-20%. Jednocześnie jedynie 13 z 25 największych przedsiębiorstw znajdowało się w rękach prywatnych. Co więcej, od 2009 roku dywidendy oraz dochody z prywatyzacji nieustannie spadają – w 2013 roku ich wartość wyniosła ok. 6 i 5 mld złotych. Jak mówił dr Kozarzewski, wbrew powszechnej opinii przyczyn tej sytuacji należy upatrywać nie w kryzysie finansowym, lecz w zjawisku tzw. pogoni za rentą, które staje się problemem na całym świecie.  


Prezentacje pozostałych prelegentów dotyczyły zmieniającej się roli państwa oraz tzw. finansjeryzacji, a także procesu nacjonalizacji na Węgrzech. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet w Segedynie, Węgierską Akademię Nauk oraz Komitet Regionalny w Segedynie (Regional Committee in Szeged).  
 

Pełen tekst prezentacji dr hab. Kozarzewskiego dostępny jest tutaj.