Europe, gaz łupkowy, Infrastructure, energy and climate change

Publikacja Raportu pt. „Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa"

Dzięki gazowi z łupków USA osiągnęły samowystarczalność energetyczną, cena gazu spadła co przełożyło się na wzrost produkcji przemysłowej, a to z kolei zaowocowało dodatkowym wzrostem PKB i przyrostem miejsc pracy. Czy podobny scenariusz, biorąc pod uwagę wszelkie propozycje, jest możliwy w Polsce?

Raport CASE pokazuje, że krajowy gaz łupkowy może stać się kołem zamachowym całej gospodarki na najbliższe dekady i katalizatorem głębokich zmian strukturalnych zwłaszcza w obszarze elektroenergetyki. Polska ma szansę stać największym w Europie ośrodkiem kompetencyjnym w zakresie doskonalenia technologii wydobywczych. Skorzystanie z tej szansy jaką jest własny gaz z łupków wymaga współpracy międzynarodowej. Wiąże się to ze stworzeniem przewidywalnych ram prawnych i podatkowych dla podmiotów doświadczonych w wydobyciu ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych.