Przyczyny pracy nierejestrowanej

W dniu 28 kwietnia na konferencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawione zostały wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu "Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala charakter i skutki uboczne". Projekt realizowany był w formie dwóch niezależnych projektów, z których jeden realizowany był przez konsorcjum kierowane przez CASE we współpracy z Millward-Brown SMG/KRC. Koordynatorem projektu był Mateusz Walewski.

Rezulataty badań konsorcjum CASE/SMG-KRC:

- Raport końcowy

- Raport analityczny

- Streszczenie (ang.)

Więcej informacji nt. wyników projektu na stronie MPIPS: http://mpips.gov.pl/index.php?gid=1161.