Europe, Inne, Macroeconomics and macroeconomic policy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), polityka makroekonomiczna, sektor prywatny

Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych przygotowało raport poświęcony firmom wysokiego wzrostu. Choć firmy te stanowią jedynie kilka procent ogółu przedsiębiorstw, odpowiadają one za większość wzrostu przychodów i zatrudnienia w całej gospodarce. Ponadto ponadprzeciętnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, co przekłada się na szybszy wzrost gospodarczy. Przygotowany przez CASE raport dostarcza kompleksowej wiedzy na temat tej klasy firm i wskazuje, w jaki sposób można stymulować ich rozwój.

Raport powstał na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czytaj raport: http://badania.parp.gov.pl/images/badania/Przedsibiorstwa_wysokiego_wzrostu_w_Polsce.pdf

Więcej o projekcie: http://www.case-research.eu/pl/node/58782