CEE, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, macroeconomic policy, Macroeconomics and macroeconomic policy

Prezentacja wskaźników finansowych Financial Stress Index oraz Economic Sensitivity Index

Blisko półtora roku temu CASE zainicjował opracowanie dwóch indeksów bezpieczeństwa finansowego: Financial Stress Index (FSI) oraz Economic Sensitivity Index (ESI). Celem projektu było stworzenie narzędzi umożliwiających ocenę sytuacji makroekonomicznej oraz stabilność finansową krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie stanowiło kontynuację wysiłków na rzecz opracowania syntetycznych indeksów dla dwunastu krajów regionu. Analiza została przygotowana w oparciu o metodę Principal Component Analysis. Wskaźniki uwzględnione w prognozie zostały zbadane pod kątem wahań zmiennych finansowych oraz makroekonomicznych. Ocena ex-post oraz silna korelacja poszczególnych wyników z poziomem wzrostu PKB oraz OECD Composite Leading Indicator skłoniła nas do zaprezentowania prognozy szerszej publiczności.

Efekty prac, w postaci dwóch nowych indeksów finansowych – Financial Stress Index oraz Economic Sensitivity Index, stworzonych przez ekonomistów CASE dra Macieja Krzaka, Grzegorza Poniatowskiego i Katarzynę Wąsik, zostały zaprezentowane podczas spotkania zorganizowanego w ramach cyklu Seminaria CASE: polityka gospodarcza, które odbyło się 9 maja b.r. w siedzibie CASE.

FSI przedstawia sytuację panującą na rynku finansowym. Indeks ten pomaga uchwycić nadmierną aprecjację ceny aktywów oraz nagły wzrost niepewności w ich wycenie, wyższą awersję do ryzyka, spadki płynności, a także wzrost niepewności w sektorze bankowym. ESI jest natomiast indykatorem zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności finansów publicznych. Pierwszy ze wskaźników składa się z następujących komponentów: niepewności dotyczącej wartości aktywów, asymetrii informacji w zakresie skłonności do inwestowania w ryzykowne i niepłynne aktywa, poziomu płynności. Drugi mierzy tempo wzrostu PKB, poziom niestabilności finansów publicznych, deficyt na rachunku bieżącym, oraz wysokość i zmienność inflacji.   

Wyniki badania oraz pełen opis wskaźników zostaną przedstawione w raporcie Forecasting Financial Stress and Economic Sensitivity in CEE Countries (zapisując się do naszego newslettera otrzymasz najnowsze wiadomości na temat daty publikacji raportu!). W publikacji znajdą się również prognozy wartości FSI oraz ESI na lata 2014-2015 dla sześciu krajów regionu: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier.Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się z CASE Network Report 117: Measuring financial stress and economic sensitivity in CEE countries. W raporcie tym zaprezentowana jest metodologia stanowiąca podstawę opracowania Financial Stress Indexand the Economic Sensitivity Index oraz analiza sytuacji gospodarczej dwunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2001-2012.Seminarium zostało zorganizowane dzięki wsparciu Banku Pekao S.A.