Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015

Nowa publikacja z serii Zeszyty mBank-CASE: "Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015". 

 

Według opinii węgierskiego rządu, stosunkowo wysoki wzrost PKB na Węgrzech w ostatnich dwóch latach (3,7% w 2014 i 2,9% w 2015) jest wynikiem polityki gospodarczej państwa i dowodzi, że "węgierskie reformy odnoszą sukces". 

 

W najnowszym Zeszycie mBank-CASE Gábor Oblath dowodzi, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2014 i 2015 roku wynikało głównie z czynników spoza sfery działania tak zwanej "nieortodoksyjnej" polityki gospodarczej prowadzonej przez dwa rządy partii FIDESZ od 2010 roku. Autor pokazuje, że kluczowe czynniki odpowiedzialne za wskaźniki wzrostu węgierskiej gospodarki w ostatnich pięciu latach miały głównie charakter egzogeniczny. Ważną rolę odegrały m.in. wyjątkowo duże transfery funduszy z Unii Europejskiej. Ponadto, pogarszające się otoczenie instytucjonalne negatywnie wpływa na perspektywy wzrostu na Węgrzech w kolejnych latach.