finance, geography, Global/Multiregional, Macroeconomics and macroeconomic policy, PhD, special economic zones, Trade, economic integration and globalization

Pierwsze spotkanie w ramach serii CASE Graduate Workshops in Economics

Geografia finansowa oraz Prawo i Ekonomia były tematami pierwszego warsztatu z serii CASE Graduate Workshops in Economics, który odbył się w sobotę, 25 października. Jedenastu obiecujących doktorantów mieszających obecnie w Polsce dyskutowało wraz z prowadzącym spotkanie, Tomem Hashimoto z Uniwersytetu Oksfordzkiego, nad różnymi sposobami interpretacji pojęcia „geografia” przez ekonomistów.


Tom twierdził, że w przypadku Polski mówić można o dwóch „geografiach” – „geografii ekonomii” oraz „geografii finansowej”. Pierwsza miałaby być w jego opinii z uwagi na stosunki handlowe powiązana z Niemcami, druga zaś – z Wielką Brytanią, przede wszystkim ze względu na wysoki stopień i jakość systemu regulacji w Polsce oraz ogólną sytuację sektora finansowego, w związku z którymi przedsiębiorcy szukają kapitału raczej na giełdzie niż w oddziałach pożyczkowych banków. To z kolei czyni polską ekonomią podobną do anglosaskiej raczej niż niemieckiej.


Teoria ta dyskutowana była przez wszystkich uczestników warsztatu, którzy przedstawiali swoje opinie i argumenty. Ponadto, zapoznani zostali przez prowadzącego z teorią terytorialnego ukierunkowania polityki, która będzie głównym tematem współorganizowanej przez CASE z okazji 20-lecia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce konferencji - The Political-Economy of Place-Based Policies with a Focus on Special Economic Zones; aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniu, zobacz Call for Papers.