Nowa Granica UE: Perspektywy Głębszej Integracji Ekonomicznej

Najnowsza publikacja z serji "CASE Reports" przedstawia efektywne formy integracji ekonomicznej Unii Europejskiej a Ukrainy, Rosji, Egiptu, Maroka, i Algerii z perspektywy UE. Autorzy dokonują przeglądu istniejących form integracji oraz rozważają instytucjonalne opcje dalszego rozszerzenia. Skutki zwiekszonej integracji są analizowane z punktu widzenia wymiany międzynarodowej dóbr i usług oraz od strony migracji. Autorzy rekomendują priorytetowe obszary przyszłej współpracy i możliwości biznesowych, jakie powstaną dla partnerów UE.
The New EU Frontier: Perspectives on Enhanced Economic Integration