Advisory, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Macroeconomics and macroeconomic policy

Modele prognostyczne dla polityki makroekonomicznej - Macedonia

 

Opis projektu:

W ramach projektu pt.. Modele prognostyczne dla polityki makroekonomicznej - Macedonia w dn. 21 września - 1 października 2003 r. przyjechała do Polski z wizytą studyjną grupa ekonomistów z macedońskiego Ministerstwa Finansów i banku centralnego oraz pozarządowego Centrum Analiz Ekonomicznych (CEA).

Program wizyty, koordynowanej przez Małgorzatę Markiewicz obejmował szkolenia z zakresu metod ilościowych, narzędzi i metod prognostycznych oraz prezentację narzędzi analitycznych i prognostycznych stosowanych przez administrację państwową. Zorganizowano liczne spotkania i szkolenia w CASE, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, NBP oraz Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

 

Sponsor:

World Learning for International Development.