efektywność przedsiębiorstw, Europe, funkcjonowanie przedsiębiorstw, kondycja finansowa przedsiębiorstw, Macroeconomics and macroeconomic policy, mikroprzedsiębiorstwa, Polska, Private sector development, innovation and knowledge-based economy, Publikacje zewnętrzne

Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele

Książkę można nabyć w księgarni internetowej lub w siedzibie CeDeWu Sp. z o.o.: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 47/49; tel.: (22) 63 00 645; tel./fax: (22) 63 00 646; e-mail: cedewu@cedewu.pl

Książka jest także dostępna w księgarniach ekonomicznych