Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, macroeconomics, Macroeconomics and macroeconomic policy, Moldova, Post-communist transition and development issues, SME, Trade, economic integration and globalization

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Mołdawii: analiza i plan działań

CASE opublikowało drugą z serii trzech publikacji w ramach projektu ‘Transfer of Know-How for Small and Mid-size Businesses in Georgia, Moldova and Ukraine’, który ma na celu wsparcie sektora MŚP w tych krajach poprzez transfer wiedzy, pomoc w zmienianiu polityk, oraz otwieranie nowych kanałów komunikacji między MŚP i organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) oraz resztą Unii Europejskiej. Druga analiza została poświęcona Mołdawii.

Kluczową częścią pracy jest „mapa drogowa”. Zawierająca konkretne wskazówki, mające wspomóc rozwój MŚP w danym kraju.

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Mołdawii, w 2012 r. liczba małych i średnich przedsiębiorstw wynosiła 49,4 tys., co stanowi 97.5 proc. wszystkich firm. Większość MŚP działa w regionie Chisinau i na obszarach miejskich. Dla MŚP pracowało ponad 300 tys. Ludzi (57,7 proc wszystkich zatrudnionych).

Historycznie, MŚP były głównym źródłem zatrudnienia w kraju (OECD, 2011). Jednak, w związku z kryzysem, zatrudnienie zaczęło spadać, a 25 proc. siły roboczej zaczęło pracować za granicą (Cantarji, Minou, 2013). Co ciekawe, zatrudnienie spadło najbardziej w średniej wielkości firmach, podczas gdy w małych przedsiębiorstwach pozostało na tym samym poziomie.

Czytaj więcej o publikacji: http://www.case-research.eu/pl/node/58848

Pierwsza publikacja z serii była poświęcona Ukrainie: http://www.case-research.eu/en/node/58842