04 Maj 2021

Chrońmy mechanizmy rynkowe

Trwa ważna dyskusja na temat stanu sektora bankowego w Polsce. Podnosi się w niej kwestię zagrożeń, które podważają stabilność sektora i możliwość dobrego wypełniania przez banki ich podstawowej funkcji, jaką jest kredytowanie przedsiębiorstw prywatnych. Bez niego nie będzie wzrostu gospodarczefo i Polska przestanie doganiać rozwinięty Zachód - twierdzi profesor Leszek Pawłowicz. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa naszego gościa na 168. seminarium mBank - CASE pt. "Czy problemy sektora bankowego moga zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?"