Advisory, Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy

Kwartalnik makroekonomiczny pt. Montenegro Economic Trends


Opis projektu:

Jako część projektu realizowanego przez Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) w Brukseli Przemysław Woźniak koordynował w imieniu CASE prace nad kwartalnikiem makroekonomicznym zatytułowanym Montenegro Economic Trends (MONET).

W ramach projektu przeprowadzone zostały także szkolenia dla miejscowych ekonomistów, przygotowujące ich do samodzielnego kontynuowania prac po zakończeniu projektu.

 

Sponsor:

Europejska Agencja  Odbudowy