Białoruś, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Trade, economic integration and globalization, WTO

Konferencja "Członkostwo w WTO: Problemy i perspektywy"

Dnia 30 października 2013 odbyła się w Mińsku konferencja "Członkostwo w WTO: Problemy i perspektywy", zorganizowana w ramach projektu "Perspektywy członkostwa Białorusi w WTO". Eksperci z CASE oraz Centrum Badawczego IPM zaprezentowali i omówili przygotowane w ramach projektu raporty, m.in. „Członkostwo Białorusi w WTO: wpływ na przedsiębiorstwa krajowe”, który opracowała Irina Tochitskaya, „Przystąpienie do WTO i rozwój gospodarczy: Doświadczenie nowych krajów członkowskich oraz implikacje dla Białorusi” autorstwa Iriny Kolesnikovej oraz  "Społeczne skutki przystąpienia Białorusi do WTO" Gleba Shymanovicha). Ponadto, członek Rosyjskiej Akademii Nauk wygłosił prezentację dotyczącą konsekwencji przystąpienia Rosji do WTO dla jej gospodarki. Uczestnicy konferencji zostali również zapoznani z doświadczeniami Polski jako członka WTO.

Seminarium było jednym z dziewięciu działań podejmowanych w ramach projektu.

Więcej informacji o projekcie i powiązanych publikacjach dostępnych jest na stronie projektu.