01 Lip 2005 - 01 Gru 2005

Implementacja zapisów "Układu w sprawie partnerstwa i współpracy" (PCA) - pomoc w identyfikacji barier i rozwoju handlu dla eksporterów mołdawskich

 

Opis Projektu:

Projekt sfinansowany został przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizowały zespoły CASE i CASE-Mołdowa (Karina Kostrzewa, Małgorzata Jakubiak, Svetlana Diomina i Mariana Puntea) we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Handlu Republiki Mołdowy. Celem projektu było wsparcie dążeń Mołdowy związanych z jej integracją z Unią Europejską, w szczególności - wzrostu potencjału eksportu oraz konkurencyjności prywatnego sektora mołdawskiego na wewnętrznym rynku unijnym. W oparciu o badania statystyczne przeprowadzono identyfikację barier uniemożliwiających ekspertom mołdawskim pełne wykorzystanie możliwości rozwoju wymiany handlowej z krajami UE. Sześciomiesięczny projekt zakończył się seminarium z Kiszyniowie 8 grudnia 2005 r., podczas którego przedstawione zostały rekomendacje dla polityki gospodarczej Mołdowy dotyczące stworzenia lepszych uwarunkowań prawnych eksportu  i rozwoju sektora prywatnego. Jako przykład udanej integracji handlowej z rynkiem europejskim, prezentowane były doświadczenia polskie.

 

Partner:

CASE Moldova

 

Sponsor:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP