02 Lut 2018

Grzegorz Poniatowski na "Vat Forum" w Pradze

Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE, wziął udział w konferencji poświęconej reformie VAT w Unii Europejskiej, która odbyła się w czeskiej Pradze pod koniec stycznia.

Dr Poniatowski w trakcie swojego wystąpienia omówił problem nieściągalności VAT w krajach UE, elementy luki w VAT oraz przyczyny niepełnej ściągalności tegoż podatku. - Na utratę dochodów z VAT składają się nie tylko przestępstwa podatkowe, ale w dużej mierze są to inne elementy, takie jak optymalizacja podatkowe, szara strefa czy bankructwa. Szacunki wskazują, że skala przestępstw typu „znikający podatnik”, wykorzystywanych do wyłudzania VAT w transakcjach nabycia wewnątrzwspólnotowego, stanowi od 10 do 40% luki w VAT w krajach UE – mówił w trakcie swojego wystąpienia Grzegorz Poniatowski.

Dyrektor CASE i autor raportu nt. luki w VAT w krajach UE, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, podkreślił również, że luka w VAT w 2015 roku w UE wyniosła 12,8% spadła po raz pierwszy poniżej jej udziału w 2001 roku.

W ubiegłym roku Komisja Europejska przedstawiła plany największej, w ciągu ostatnich 25 lat, reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT. Inicjatywa ta ma usprawnić i zmodernizować system z korzyścią zarówno dla administracji publicznych, jak i przedsiębiorstw.

Organizatorami konferencji byli Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej (KDCPR) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze.

Prezentacje uczestników konferencji można obejrzeć tutaj