Europa Środkowa: Gospodarka jest największym problemem

Zła sytuacja polityczna w Europie Środkowej zwraca uwagę międzynarodowej opinii publicznej. Rządy państw w regionie są słabe.  Rośnie populizm i nacjonalizm. Problemy polityczne kontrastują z dobrymi wynikami gospodarczymi. Jednak to gospodarka, a nie polityka, jest największym problemem Europy Środkowej  – pisze Anders Aslund, ekspert Peterson Institute for International Economics oraz Przewodniczący Rady Naukowej CASE, w artykule opublikowanym 8 listopada w dzienniku Financial Times.

Wyniki gospodarcze państw Europy Środkowej są imponujące wyłącznie na tle Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech wynosił w latach 2000-2005 średnio 4% rocznie, podczas gdy wzrost piętnastu krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wynosił w tym czasie średnio 8%. Nawet w rekordowym roku 2006 Europa Środkowa rozwijała się w tempie 5% rocznie – w tym czasie wzrost w krajach WNP zbliżył się do 9 punktów procentowych – wskazuje dr. Aslund.

Artykuł Andersa Aslunda pt. Economic, not Politics is Central Europe's big Problem dostępny jest dzięki uprzejmości dziennika Financial Times na stronie CASE.