Europe, Macroeconomics and macroeconomic policy

Eksperci CASE prezentują raport przygotowany dla Western Union

5 lipca w siedzibie hotel Haytt Regency w Warszawie miała miejsce prezentacja raportu „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 – raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych  - CASE”. Raport został opracowany i zaprezentowany przez dwóch ekspertów CASE: Doktor Irenę Topińską oraz Doktor Katarzynę Piętkę-Kosińską z okazji 20-lecia obecności na polskim rynku firmy Western Union – światowego lidera przekazów pieniężnych.

Jak pokazuje raport Western Union, transfery z zagranicy, definiowane jako przekaz zarobków pracowników długo- i krótkookresowych, odegrały w polskiej gospodarce istotną rolę, stanowiąc w latach 1995-2011 0,3-1,7 proc. PKB. Łącznie w latach 1995-2011 do Polski trafiło 160 mld zł pochodzących z transferów pieniężnych od osób mieszkających i pracujących poza krajem. „Gospodarka polska bez transferów rozwijałaby się wolniej, a najprawdopodobniej rozwojowi temu towarzyszyłyby większe dysproporcje dochodowe, gdyż  efektem występowania dochodów zagranicznych jest również niewielki spadek zróżnicowań dochodowych i spadek stopy ubóstwa” stwierdziła podczas prezentacji Dr Katarzyna Piętka-Kosińska.

Według analizy przeprowadzonej przez ekspertów z CASE, z dochodów zagranicznych częściej korzystają mieszkańcy małych miast i wsi niż dużych aglomeracji, żyjący w województwach położonych na zachodzie kraju oraz o dużym odpływie migracyjnym – opolskim, pomorskim  i podkarpackim. Częściej są to duże gospodarstwa domowe, zwłaszcza młode rodziny z dziećmi, niż gospodarstwa osób starszych i samotnych. Ogółem, w Polsce z tego rodzaju dochodów korzysta około 330 tys. gospodarstw domowych, czyli ponad 1,2 mln osób.