Dzień Energii Europy Środkowej: informacja prasowa

 

Europa Środkowa i Wschodnia muszą zdywersyfikować
nie tylko drogi dostaw gazu, ale też źródła

 

Zróżnicowanie dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej, nie tylko pod względem szlaków, ale również źródeł, pozwoli na stworzenie prawdziwego, rynku gazu, na którym będzie wolna konkurencyjna pomiędzy dostawcami oraz wolność wyboru dla klientów. W tym świetle, decyzja Komisji Europejskiej pozwalająca Gazpromowi na zwiększenie dostępu do gazociągu OPAL, a także kontynuacja projektu Nord Stream 2, są niezgodne z zasadami Unii Energetycznej i szkodliwe dla regionu. Takie są najważniejsze wnioski omawiane w trakcie pierwszej edycji Dnia Energii Europy Środkowej w Brukseli.

 

Zgodnie z zasadami Unii Energetycznej, wszystkie europejskie projekty powinny zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, solidarność oraz zaufanie. Muszą również być zgodne ze wspólnymi europejskimi zasadami dotyczącymi dostępu stron trzecich oraz polityki konkurencji, a co za tym idzie, nie mogą powodować zakłóceń na już istniejących szlakach.

 

Infrastruktura gazowa w Europie Środkowo-Wschodniej jest wciąż zorientowana głównie na Wschód-Zachód. W związku z tym, jednym z głównych priorytetów dla regionu jest wprowadzenie korytarza gazowego Północ-Południe jako kluczowego czynnika, który umożliwi przerwanie uzależnienia Europy Środkowej od rosyjskiego gazu. Na korytarz Północ-Południe składają się projekty infrastruktury energetycznej, które połączą rynki Europy Środkowej nie tylko ze sobą, ale też z zachodnią częścią kontynentu. Będzie to stanowić podstawę środkowoeuropejskiej infrastruktury energetycznej, która jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Unię Energetyczną, Maroš Šefčovič, przypomniał, że „2016 zostanie zapamiętany jako wysoce burzliwy rok, punkt zwrotny między starym i nowym systemem energetycznym. W opublikowanym właśnie pakiecie legislacyjnym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zadbaliśmy o to, aby istniało niezbędne ustawodawstwo obejmujące wszystkie istotne zmiany. Na naszym kontynencie zaszły największe zmiany od czasu wprowadzenia scentralizowanego systemu energetycznego.”

 

W kontekście bezpieczeństwa dostaw w sektorze elektroenergetycznym, CEEP (Central Europe Energy Partners) podkreślał, że bezpieczeństwo dostaw w energii elektrycznej powinno brać pod uwagę różne koszyki energetyczne w państwach członkowskich UE.

 

„Odpowiednia konstrukcja rynku zintegrowanych rynków energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej stanowi cel strategiczny dla współpracy energetycznej w regionie, a nowy pakiet legislacyjny znacznie zmieni sposób, w jaki energia jest generowana, sprzedawana i transportowana. Jednakże, ambicje powinny wychodzić poza rozwój fizycznej infrastruktury oraz wzajemnych połączeń, i powinny także obejmować odpowiednie ramy prawne,” oświadczył Rafał Miland, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez CEEP 9 grudnia w Brukseli, we współpracy z Komisją Europejską, DG Energy, oraz przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pierwsza edycja została przygotowana we współpracy z ośrodkami analitycznymi z Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Polska; Centrum Badań Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (RC SFPA), Słowacja; Instytut Spraw Zagranicznych i Handlu (IFAT), Węgry; Instytut Polityki i Społeczeństwa (IPS), Czechy; Centrum im. Razumkowa, Ukraina.

 

CEEP powstał w celu reprezentowania interesów przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych z Europy Środkowej, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu w ramach polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego UE. Jest to pierwsze poważne stowarzyszenie reprezentujące region na poziomie UE. CEEP posiada status non-profit, co gwarantuje zarówno jego niezależność, jak i przejrzystość.

 

Kontakt dla mediów

 

Cristina Dascalu

0032 2 880 72 97

cristina.dascalu@ceep.be

 

Więcej informacji

 

@CEEP_energy

www.ceep.be/cede2016