bank centralny, Financial sector, Global/Multiregional, kryzys finansowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, Zeszyty mBank-CASE

Działalność antykryzysowa banków centralnych

Streszczenie

Działalność antykryzysowa banków centralnych była tematem 101. seminarium z cyklu BRE-CASE. Seminarium zorganizowała Fundacja CASE we współpracy z BRE Bankiem SA w ramach stałego cyklu spotkań panelowych. Seminarium od było się w Warszawie, w marcu 2009 r. Organizatorzy do wygłoszenia referatów zaprosili: Jerzego Pruskiego, prezesa PKO Banku Polskiego oraz Mateusza Morawieckiego, prezesa Banku Zachodniego WBK.