Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, Europe, Institutional reforms, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Post-communist transition and development issues, Publikacje zewnętrzne, reformy ekonomiczne, reformy gospodarcze, reformy gospodarcze i społeczne, Rosja

Drugi rok reform gospodarczych w Rosji. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej