budżet państwa, deficyt, dług publiczny, Europe, Financial sector, finanse publiczne, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, Zeszyty mBank-CASE

Dług publiczny

Zeszyty PBR - CASE nr 18 stanowią plon seminarium poświęconego problemom długu publicznego w Polsce; spotkanie to odbyło się 12 maja 1995 roku w Warszawie w ramach cyklu regularnych dyskusji panelowych organizowanych wspólnie przez CASE oraz Polski Bank Rozwoju SA.