Dlaczego Młodzi polscy naukowcy nie chcą wracać do kraju?

W roku ubiegłym CASE na podstawie dziesiecznomiesięcznych badań opublikowało raport przygotowany dla Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Celem tego projektu badawczego było oszacowanie,zjawiska migracji  polskich naukowców  (wyjazdy celowe i okresowe, podjęcie stałej pracy za granicą, przepływy między ośrodkami krajowymi i zagranicznymi). Drugim celem badawczym projektu była ocena zjawiska braku mobilności i jego przyczyn.

Pomysł zbadania zjawiska powstał w 2005r. przy okazji rozpoczęcia programu POWROTY/HOMING w ramach którego przyznawane są subsydia młodym uczonym powracającym ze staży zagranicznych do jednostek badawczych w Polsce. Brakowało podstawowych informacji o skali wyjazdów młodych badaczy oraz wiedzy, jak przyciagnąć tych którzy po odbyciu stażu nie zamierzaja wracać do kraju.

OPIS PROJEKTU

RAPORT KOŃCOWY do pobrania na stronie FNP