Europe, Financial sector, Institutional reforms, kryzys walutowy, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka monetarna, recesja, strefa euro, UE, Unia Europejska

Dlaczego kryzys fiskalny nasila się w strefie euro? (115 seminarium BRE-CASE)

Po kryzysie finansowym i gospodarczym od 2009 r. jesteśmy świadkami bezprecedensowego i nasilającego się kryzysu fiskalnego. Jak na razie ten ostatni kryzys uderzył tylko w kraje rozwinięte, a wśród nich w kraje strefy euro.
Kraje, które znalazły się w kryzysie mają bardzo wysokie deficyty finansów publicznych, które przekładają się na skokowe wzrosty długu publicznego.  Naturalnym, potencjalnym wytłumaczeniem kryzysu jest utrata przez członków unii monetarnej możliwości prowadzenia krajowej polityki monetarnej.

Jednak zdaniem prof. Charlesa Wyplosza, szczególną rolę w nasilaniu się kryzysu odegrały błędy w reakcji rządów krajów strefy euro i EBC. Obszar euro jest niedokończonym dziełem. Utworzono unię monetarną bez unii fiskalnej. Kiedy tworzono strefę euro, z powodów politycznych unia fiskalna była niemożliwa. I tak jest nadal. Być może przyszłe pokolenia potrafią ukończyć tę budowę.

O kryzysie finansowym w strefie euro dyskutowali 16 czerwca goście 115 seminarium BRE-CASE. Tekst wykładu prof. Ch. Wyplosza oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 115.

Więcej o treści seminarium na uniaeuropejska.org.

Retransmisja obrad seminarium pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=GZ9yjVTulzE