CASE żegna prof. Cezarego Józefiaka

W dniu 5 stycznia 2007 r. zmarł w wieku 75 lat prof. dr hab. Cezary Józefiak, wybitny ekonomista i wspaniały człowiek, przyjaciel CASE, który zawsze wspierał nas w chwili potrzeby. W latach 1992-2004 prof. Józefiak był członkiem Rady Naukowej Fundacji CASE.

Poczynając od lat pięćdziesiątych Cezary Józefiak był głęboko zaangażowany w walkę o rynkowe i demokratyczne przemiany w Polsce, często (przed r. 1989) kosztem utrudnień w swojej karierze naukowej. W wolnej Polsce wniósł aktywny wkład we wspieranie transformacji gospodarczej i walkę z populizmem ekonomicznym, najpierw jako Senator RP (w latach 1989-1991), a następnie jako członek Rady Polityki Pieniężnej (w latach 1998-2004).