16 Kwi 2018

CASE zatrudni Ekonomistę ds. rynku pracy

Obecnie pilnie poszukujemy ekonomisty ds. rynku pracy i/lub ds. społecznych, do pracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Działanie 4.3. Projekt dotyczy budowy i wdrażania innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy w „szarej strefie” i będzie realizowany w partnerstwie z 6 instytucjami krajowymi i 2 zagranicznymi. Projekt rozpocznie się w czerwcu 2018 r. i będzie trwał do listopada 2020 r. Zatrudnienie na etat.

ZAKRES ZADAŃ:

Współpraca z Dyrektorem ds. rynku pracy oraz zespołem w konceptualizacji i realizacji projektu, w tym analiza danych, opracowanie materiałów szkoleniowych, tworzenie i interpretacja modeli statystycznych i ekonometrycznych, opracowywanie raportów i dokumentów analitycznych, przegląd literatury, itp., zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Do zadań pracownika będzie należało:

- przygotowanie merytoryczne i udział w spotkaniach partnerów,

- przegląd i analiza literatury, praca badawcza i zbieranie materiałów szkoleniowych,

- przygotowanie programów szkoleń i materiałów na szkolenia, opracowanie założeń szkoleń e-learningowych,

- współpraca przy prowadzeniu rekrutacji potencjalnych pracowników szarej strefy i pracodawców do testowania szkoleń on-line,

- współpraca w procesie prowadzenia szkoleń testowych,

- współpraca przy procesie opiniowania materiałów szkoleniowych w zakresie ich zrozumienia przez szkolonych,

- współpraca przy procesie dopracowania materiałów szkoleniowych,

- współpraca przy procesie wdrożenia programu szkoleniowego,

- współpraca przy procesie stworzenia publikacji z instrukcją i rekomendacjami.

WYMAGANIA:

- Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych (mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS),

- Język angielski na poziomie minimum B2,

- Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

 

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres jobs@case-research.eu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.